DISTRIBÚCIA VÝPOČTOVEJ A INFORMAČNEJ TECHNIKY

OPRAVY - ÚDRŽBA - SIETE MULTIMÉDIÁ - INTERNET

 

DISTRIBÚCIA PRIEMYSELNEJ CHÉMIE

VÝROBNO-TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A PORADENSTVO

Dodávka PC "na kľúč"

PC komponenty + príslušenstvo

Foto-video

Opravy - údržba

Malé siete + WIFI siete

Internet - www

Multimédiá

VÁŠ PARTNER

RIMI

&

RIMICHEM

Rimavská Sobota
SLOVAKIA

 

PRIEMYSELNÉ CHÉMIKÁLIE

Poľnohospodárstvo , Potravinárstvo, Technické prevádzky, CHemické prevádzky, Dezinfekcia a Hygiena

 

PCN/UFI kódy , Detergenty, Karty bezpečnostných údajov

Schvaľovacie konanie a Dokumentácia k novým a dovážaným výrobkom

Odpadové hospodárstvo,  Ovzdušie