DETERGENTY


Detergenty sú látky, ktoré  sú obsiahnuté vo výrobkoch určených na čistenie textílii alebo na čistenie spevnených povrchov. Jednoducho povedené majú čistiacu funkciu.

 Vymedzenie pojmov, podľa článku 2  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentoch  :

„Detergent“ znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa do alebo sa používajú v domácnosti, alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Pravidlá pre označovanie detergentov sa vzťahujú na všetky detergenty bez ohľadu toho, či obsahujú povrchovo aktívnu látku.

Vypracujeme  Vám :

-          Karty bezpečnostných údajov                                                                                                                         

-          Karty údajov o zložkách                                                                                                               

-          Stanovenie alergénov, ak zmes obsahuje parfum                                                                          

-          Príprav textov pre etiketu