ETIKETY - EAN kódy

Ponuka našich služieb:

 • návrhy textov etikiet podľa platnej legislatívy
 • zabezpečenie grafických návrhov podľa požiadavky zákazníka a tlače etikiet
 • zabezpečenie hmatových upozornení na nebezpečnenstvo pre ľudí s poruchami zraku
 • zabezpečenie označovania výrobkov EAN kódmi

Na obale chemickej láky a prípravku sa uvádza:

 • obchodný názov chemického prípravku, alebo názov chemickej látky
 • grafické vystražné symboly
 • pokyny pre bezpečné používanie
 • označenie špecifického rizika
 • opis výrobku
 • návod na použitie prípravku
 • chemický názov látky alebo látok prítomných v prípravku podľa určených pravidiel
  hmotnosť alebo objem
 • identifikácia podnikateľa jeho telefónneho čísla
 • označenie EAN kódom
 • označenie likvidácii obalu chemickej látky

Požiadavky na označovanie kozmetických látok:

 • obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, dovozcu
 • nominálny obsah v čase balenia
 • dátum minimálnej trvanlivosti
 • podmienky používania a upozornenia
 • identifikácia výrobnej dávky
 • účel použitia
 • zoznam zložiek ( názvy INCI )