OZNÁMENIE UMIESTNENIA VÝŽIVOVÉHO DOPLNKU NA TRH


Výživové (potravinové) doplnky (ďalej len „VD“) sú potraviny určené na doplnenie prirodzenej (bežnej) stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii.

Môžu obsahovať vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu alebo rastlinné extrakty.

Ďalšie povinnosti

Každý prevádzkovateľ v SR, ktorý chce predávať VD, má povinnosť oznámiť prevádzkareň miestne príslušnému RÚVZ podľa zákona č. 152/1995 Z.z. a podľa článku 6 nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín.

VD je potrebné oznámiť UVZSR najneskôr deň umiestnenia na trh

Vzor oznámenia.

oznam:vyziv_doplnok