Vírusy - Ochrana

Záchrana dát - odstránenie virusu
 • Preverenie rozsahu poškodenia vašich dát a systému
 • Návrh riešenia - určenie rozsahu zachrániteľných dát a časovej náročnosti
 • Realizácia podľa dohody
300
Sk/hod
Inštalácia antivírového programu
 • Audit hardwaru s prihliadnutím na zámer zákazníka
 • Návrh riešenia - určenie softwaru a spôsobu inštalácie
 • Cenová ponuka
 • Realizácia podľa dohody
300
Sk/hod
Bezpečnostné riziká
 • S ohľadom na poškodenie je nie vždy možné obnoviť 100 % dát.
 • Po odhalení virusu alebo poškodenia dát nepracujte s PC - zvýšite tým percento zachrániteľných dát.
 • V prípade práce s napadnutým alebo poškodeným PC ho odpojte od počítačovej siete.
 • Odosielaním e- mailov pomocou zavíreného PC ohrozuje dáta prijímateľov e-mailu.

Uvedené podmienky platia pre R. Sobotu a blízske okolie (10 km). Iné možno dojednať po telefonickom dohovore.