Tvorba WWW stránok

ÚVOD : OVPLYVNENIE CENY :
Každá WWW stránka je špecifická čo do svojho obsahu a čo do svojho vzhľadu. Preto je obtiažne určiť konkrétnu cenu na základe paušálneho cenníka.Z tohto dôvodu sú uvedené ceny len ORIENTAČNÉ. Presná cená je dojednaná so zákazníkom pri konzultácií ktorá je ZDARMA
Zákazník môže v značnej miere ovplyvniť cenu a to množstvom a kvalitou dodávaných podkladov
- dodanie grafických návrhov v papierovej forme
- dodanie grafických návrhov v digitálnej forme
- dodanie audio sekvencií na diskete alebo CD
- dodanie vlastných videosekvencií

POPIS ÚKONU-TVORBA WWW
CENA bez DPH
Konzultácie k tvorbe umiestneniu a k vzhľadu www stránky
ZDARMA
MINI - Jednoduchá textová stránka (cca 30 riadkov) v cene je zahrnuté:
- umiestnenie pod adresou www.rimi-rs.sk/ váš_názov (na jeden rok)
- zaradenie do vyhľadávacích serverov
- konzultácie k obsahu spracovávaného dokumentu
- vytvorenie distribučnej diskety
400 Sk
MINI PLUS - Jednoduchá textová WWW stránka (cca 30 riadkov) s 1-2 so dodanými grafikami. V cene je zahrnuté:
- umiestnenie pod adresou www.rimi-rs.sk/ váš_názov (na jeden rok)
- zaradenie do vyhľadávacích serverov
- konzultácie k obsahu spracovávaného dokumentu
- vytvorenie distribučnej diskety
500 Sk
STANDARD – Jednoduchá firemná stránka (jedna titulná stránka + 5 jednoduchých podstránok. V cene je zahrnuté:
- umiestnenie pod adresou www.rimi-rs.sk/ váš_názov (na jeden rok)
- zaradenie do vyhľadávacích serverov
- konzultácie k obsahu spracovávaného dokumentu
- vytvorenie distribučnej diskety
3600 Sk
DOMÉNA – Jednoduchá firemná stránka v tvare www. váš_názov.sk (jedna titulná stránka + 5 jednoduchých podstránok. V cene je:
- zaregistrovanie domény www. váš_názov.sk (na jeden rok)
- umiestnenie pod adresou www. váš_názov.sk (na jeden rok)
- zaradenie do vyhľadávacích serverov
- konzultácie k obsahu spracovávaného dokumentu
- vytvorenie distribučnej diskety (CD)
5000 Sk
WEB MARKET – vytvorenie jednoduchej firemnej stránky typu STANDARD + vytvorenie jednoduchej online virtuálnej predajne s cca 20-30 položkami, umiestnenej na adrese www.rimi-rs.sk/ vaša firma. V cene je:
- zaregistrovanie domény www.váš_názov.sk (na jeden rok)
- umiestnenie pod adresou www. váš_názov.sk (na jeden rok)
- zaradenie do vyhľadávacích serverov
- konzultácie k obsahu spracovávaného dokumentu
- vytvorenie distribučnej diskety (CD)
7200 Sk

MODULÁRNE RIEŠENIA:
K stanoveniu cien špecifických riešení je vytvorený cenník konkrétnych prác a úkonov. Pri týchto modulárnych riešeniach sa prihliada na jednotlivé špecifiká, ku ktorým je možné zohľadňovať aj ZĽAVU z vypočítanej ceny formou dohody.
TVORBA A SPRACOVANIE GRAFIKY
CENA bez DPH
Fotenie podkladov na WWW stránku ( doprava v R. Sobote ZDARMA)
300 Sk/hod + doprava
Snímanie video sekvencií kamerou a následné spracovanie
500 Sk/hod.
Spracovanie audio sekvencií
300 Sk/hod
Vyňatie čiastkových podkladov zo zákazníkom dodaných video sekvencií
400 Sk/hod
Vyňatie čiastkových podkladov zo zákazníkom dodaných audio sekvencií
350 Sk/hod
Scanovanie a digitálna uprava obrázkov
50 - 100 Sk
Tvorba grafiky, animácií, multimediálnych prezentácií
300 Sk/hod
Vytvorenie reklamnej plochy na WWW - neanimovanej
400 Sk
Vytvorenie reklamnej plochy na WWW - animovanej
600 Sk
AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV
Pravidelná aktualizácia údajov na stránke – mesačný paušál (v závislosti na periodicite a množstve)
DOHODOU
Príležitostná aktualizácia údajov na stránke (cca 1 hodina v závislosti od množstva)
300 Sk/hod
INTERAKTÍVNE KOMPONENTY
Vytvorenie formulára na www stránke umožňujúceho zasielanie údajov e-mailom (3-4 dátové polia)
500 Sk
Počítadlo prístupov na WWW stránku
300 Sk