Multimediálne prezentácie

MULTIMEDIÁLNE CD-ROM
  • nasnímanie a spracovanie podkladov
  • návrh vhodnej štruktúry a typu prezentácie
  • archivácia na CD (CD-RW)
DIGITÁLNE FOTOALBUMY
CD VIZITKY
VIDEO PREZENTÁCIE
ELEKTRONICKÉ PRÍRUČKY A MANUÁLY
VÝUKOVÉ MULTIMEDIÁLNE DOKUMENTY

Cena pri jednotlivých druhoch prác je stanovená dohodou podľa náročnosti, pracnosti a rozsahu.