Práca s internetom
(konzultačná činnosť)

Zácvik personálu podľa požiadaviek zákazníka.
Zácvik možno previesť na konkrétnom pracovisku personálu.
Preferujeme zácvik max. 5 osôb - efektivita nad 5 osôb je veľmi nízska.

Úvodné hodiny možné realizovať aj na simulátore bez pripojenia na tel. linku.
PRI ZÁCVIKU U ZÁKAZNÍKA NIE JE NUTNÉ MAŤ PRIPOJENIE NA INTERNET.
PRI ZÁCVIKU U ZÁKAZNÍKA NUTNÁ PODMIENKA - PEVNÁ TEL. LINKA.

hod/osôb 1 osoba 3 osoby 5 osôb
1 hod. 300 Sk 500 Sk 700 Sk
3.hod. 800 Sk 1300 Sk 1800 Sk
viac hod. cena dohodou

Ceny sú orientačné podľa miesta zácviku a špecifických požiadaviek.
Ceny platia pre R. Sobotu a blízske okolie.
Ceny uvedené s DPH.