Obsluha MS OFFICE
(konzultačná činnosť)

Zácvik personálu podľa požiadaviek zákazníka.
Zácvik možno previesť na konkrétnom pracovisku personálu.
Preferujeme zácvik max. 5 osôb - efektivita nad 5 osôb je veľmi nízska.

hod/osôb 1 osoba 3 osoby 5 osôb
1 hod. 300 Sk 500 Sk 700 Sk
3.hod. 800 Sk 1300 Sk 1800 Sk
viac hod. cena dohodou

Ceny sú orientačné podľa miesta zácviku a špecifických požiadaviek.
Ceny platia pre R. Sobotu a blízske okolie.
Ceny uvedené s DPH.