Opravy výpočtovej techniky

Všetky práce prevádzame v rámci požiadaviek klienta aj cez vikendy a sviatky.
Práce sú vykonávané podľa požiadavky buď priamo u zákazníka alebo mimo jeho prevádzky.
Servis a opravy PC
1. Ohodnotenie rozsahu závady z našej strany. ZDARMA
2. Odhad a kalkulácia ceny. ZDARMA
3. Rozhodnutie sa zákazníka podľa ponúknutých variant.
4. Realizácia opravy v čase a spôsobom podľa priania zákazníka.
Prestavba PC 1. Rozbor vášho problému. ZDARMA
2. Preverenie vášho systému z ohľadom na váš zámer. ZDARMA
3. Navrhnutie vhodného riešenia, cenová kalkulácia. ZDARMA
4. Realizácia opravy v čase a spôsobom dojednaným so zákazníkom
Inštalácie periférií 1. Poradiť vám vhodné periférne zariadenie s ohľadom na vaše špecifické požiadavnky a jeho využitie v budúcnosti. ZDARMA
2. Vypracovať cenovú kalkuláciu. ZDARMA
3. V prípade potreby dodať príslušné periférne zariadenie
Periférne zariadenia v cene nad 5 000 Sk, dodávané našou firmou inštalujeme ZDARMA
4. Osadiť a inštalovať periférne zariadenie priamo u vás.
5. Predvedenie práce s periférnym zariadením a základné zapracovanie personálu.
Inštalácie software
1. Poradenstvo pri výbere vhodného operačného systemu. ZDARMA
2. Poradenstvo pri výbere vhodného programového vybavenia. ZDARMA
3. Cenové kalkulácie. ZDARMA
4. Inštaláciu jednotlivých operačných systémov a programového vybavenia
5. Predvedenie práce so softwarom a základné zapracovanie personálu.

Cena pri jednotlivých druhoch prác 200-300 Sk/hod

Uvedené podmienky platia pre R. Sobotu a blízske okolie (10 km). Iné možno dojednať po telefonickom dohovore.