Úpravy dokumentov

SCANOVANIE
  • Scanovanie a úprava papierových predlôh
  • Uloženie na diskety alebo CD
  • Následná tlač upravených dokumentov
VIDEO a AUDIO
  • digitalizácia analógového videa
  • strih a úpravy videa
  • archivácia videa na CD (CD-RW)
DATABÁZY
  • spracovanie databáz
  • archivácia databáz
MALOSÉRIOVÉ DOKUMENTY
  • návrh a tlač malosériových dokumentov

Cena pri jednotlivých druhoch prác je stanovená dohodou podľa náročnosti, pracnosti a rozsahu.