Grafické návrhy

INFORMAČNÉ BROŽÚRY
  • nasnímanie a spracovanie podkladov
  • graf. návrh
  • tlač. brožúr
LETÁKY
KATALÓGY
REKLAMNÉ PLAGÁTY
ETIKETY

Cena pri jednotlivých druhoch prác je stanovená dohodou podľa náročnosti, pracnosti a rozsahu.