Hardware-software
Opravy PC
Vírusy - Ochrana
INTERNET TVORBA
WWW STRÁNOK
Tvorba WEB-stránok
Internet-poradenstvo
ELEKTRONICKÉ
SPRACOVANIE DÁT:
Úprava dokumentov
Grafické návrhy
Multimediálne prezentácie
KONZULTAČNÁ.ČINNOSŤ:
Obsluha PC
Obsluha Microsoft Office
Práca s internetom